Yaratmak Allah'a Mahsustur

Yaratmak Allah’a mahsustur. Hayatı boyunca bu cümleyi duymamış olanınız yoktur sanırım. Bu yazıyı yazma isteği, geçen gün içerisinde bulunduğum ortamda şahit olduğum bir olay üzerine oluştu.

Aslında bir çok iş için geçerli bu durum fakat zihinsel aktivitelere daha yoğun ihtiyaç duyulduğu tasarımcılık, programcılık vesaire işler için daha bir geçerli gibi. Çünkü ortada hiçbir şey yokken bir şeyler tasarlıyor veya oluşturuyorsunuz. Kısacası yaratıyorsunuz. Her neyse..